timeline_20190813_145222

ขอเรียนเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-17.00 น. (กลุ่มที่ 1)

ณ หอประชุมริมน้ำที่ว่าการอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. (กลุ่มที่ 2)

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-17.00 น. (กลุ่มที่ 3)

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30-12.00 น. (กลุ่มที่ 4)

ณ หอประชุมคุณพ่อสำราษศรีอินทร์สุทธิ์ประชารัฐ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-17.00 น. (กลุ่มที่ 5)

ณ หอประชุมคุณพ่อสำราษศรีอินทร์สุทธิ์ประชารัฐ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประกอบ การประชุม ( สัมมนาครั้งที่ 3 )

PDF-icon

เอกสารประกอบ
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3

Flyer

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3

PDF-icon

เอกสารสรุปผล
การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3

เอกสารประกอบ การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

PDF-icon

เอกสารประกอบ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

Flyer

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชุมกลุ่มย่อครั้งที่ 2

PDF-icon

เอกสารสรุปผล
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

เอกสารเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวทางเลือกของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

PDF-icon

แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม
สรุปผลแนวทางเลือกโครงการ
สัมมนาครั้งที่ 2

PDF-icon

เอกสารประกอบการประชุม
การประชุม สัมมนาครั้งที่ 2
-

Flyer

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
สัมมานาครั้งที่ 2
_

PDF-icon

สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2
-
-

เอกสารประกอบการ ประชุมหารือแนวทางเลือกของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

PDF-icon

เอกสารประกอบการ ประชุมหารือแนวทางเลือกของโครงการ
(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที 1)

PDF-icon

เอกสารสรุปประชุมหารือแนวทางเลือกของโครงการ
(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

Flyer

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)
_

Image-icon

รูปประกอบการประชุมหสรือแนวทางเลือกของโครงการ
(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่1)

เอกสารการประชุม ปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

PDF-icon

เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่1)

Flyer

แผ่นพับการประชุม ปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่1)

Image-icon

รูปประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่1)

PDF-icon

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่1)

ติดต่อ - สอบถาม เกี่ยวกับโครงการ

Contact

เรายินดีให้บริการและข้อมูล
เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Invalid Email