ประชุมสัมมนาครั้งที่1

กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวลนครปฐม จังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม

กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องCashmere Grand Ballroom โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนท จังหวัดนนทบุรี ได้รับเกียรติจาก นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม

กลุ่มที่ 3 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม