รูปประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่1)

กลุ่มที่ 1

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม ทต.ปราสาททอง ชั้น 3

กลุ่มที่ 2

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. ห้องประชุม อบต.ไผ่พระ

กลุ่มที่ 3

อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม อบต.คลองพระยาบันลือ

กลุ่มที่ 4

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. ห้องประชุม อบต.หน้าไม้

กลุ่มที่ 5

อ.สามพราน จ.นครปฐม : วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระทึก

กลุ่มที่ 6

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม : วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. หอประชุมพุทธมณฑล ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

กลุ่มที่ 7

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุม อบต.บ้านใหม่ ชั้น 3

กลุ่มที่ 8

อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่ โรงเรียนวัดไทรใหญ่

กลุ่มที่ 9

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 10

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. ห้องประชุมเทศบาลนครอ้อมน้อย ชั้น 6